Materialer og grønne råd

Luk alle
Åbn alle

Som teknisk serviceleder spiller du en vigtig rolle i forhold til at implementeringen af grønne og klimavenlige tiltag. Derfor har vi, studentermedhjælpere på klimaambassadørordningen, udformet følgende klimaråd:

KeepFocus

Holde øje med KeepFocus. Ved at logge ind på din profil kan du selv navigere i programmet. KeepFocus giver dig mulighed for at følge med i dit forbrug måned for måned og anskueliggør derved, hvorvidt forbruget er stabilt eller svinger utilsigtet.

Temperaturstyring

Hav styr på indeklimaet. En måde hvorpå vi kan hjælpe klimaet på rette vej er ved at sørge for at rumtemperaturen holder sig et sted mellem 20-22ºC. Denne temperatur er ifølge Arbejdstilsynet passende ved arbejdspladser med let fysisk aktivitet såsom skoler, daginstitutioner og kontorer. Se Hvidovre Kommunes retningslinjer for rumtemperatur bestemmelser i materialelisten. 

Drift af skoler - tjekliste til energirigtig drift

Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger har lavet en tjekliste energivenlig drift af større ejendomme. Tjeklisterne har til formål at opnå lavere driftsudgifter og et bedre indeklima med få simple justeringer af eksisterende anlæg. Tjeklisterne kan findes her.

Gør opmærksom på de klimabesparende tiltag.

På Klima.hvidovre.dk er der en masse fede materialer. Brug plakaterne/klistermærkerne hvor det findes relevant. Materialerne kan findes her. Der kan altid efterspørges nye designs på klima@hvidovre.dk

Klima Hvidovre

klima.hvidovre.dk er der masser af gode råd og links til en mere energivenlig drift. Se fx grønne råd. Det er også muligt at hente inspiration andet steds fra fx Byggeri og Energi.