Grønne råd

Luk alle
Åbn alle

Dit bidrag til en grønnere fremtid kan starte allerede i dag. Bare husk at slukke lyset inden du forlader lokalet. Nedenfor er der samlet en række ideer til, hvordan du kan spare på strømmen.

 • Sluk lyset, når der ikke er behov for det.
 • Vælg den rigtige lyskilde til det aktuelle behov.
 • Udskift glødepærer med energisparepærer.
 • Ved lysstofrør, brug højfrekvent-armaturer.
 • Rengør lamper og lyskilder regelmæssigt
 • Opdel lyset i sektioner.
 • Mal rum i lyse farver.
 • Træk gardinerne fra og slip dagslyset ind.

Det er ikke kun vigtigt at spare på strømmen, f.eks er vand også en ressource vi må spare på. Nedenfor kan du finde forslag til, hvordan både tekniske og adfærdsmæssige ændringer, kan mindske unødigt vandforbrug.

 • Kontroller dit vandforbrug. Måske er der "noget" der løber, uden du er klar over det. Luk for alt vand i huset og se på måleren. Hvis viseren ikke står helt stille på måleren, må du finde "synderen".     
 • Utætheder kan også vise sig som støj i rørene eller ved manglende vandtryk.
 • Anskaf et vandbesparende toilet, hvis toilettet skal skiftes.
 • Et toilet, der løber, har et vandspild på 200.000 liter om året. Det svarer til 12.500 kr pr/år. Det kan høres, ses på kalkaflejringer eller et uroligt vandspejl.
 • En vandhane, der drypper, har et vandspild på 7000 liter om året. Det svarer til 435 kr. pr/år.
 • Monter perlatorer i vandhanerne. Perlatorer blander vandet op med luft og dermed begrænses vandmængden med op til 25 %.
 • Hold det varme brugsvand på 60° C i varmtvandsbeholderen og 55° C ved tapstederne. Det er tilstrækkeligt til at undgå bakterievækst. Læs mere om varmt vand hos Hvidovre Forsyning
 • Fyld opvaskemaskinen helt op.
 • Undlad at rense grøntsager, og optø frosne varer med rindende vand, brug en balje i stedet for. 

Vær med til at spare på ressourcerne ved at spare på varmen. Se nedenstående tips til hvordan du kan mindske dit varmeforbrug.

 • Hold en passende temperatur på 18-21° C i rummene. For hver ekstra grad øges varmeudgiften med 5 %.
 • Ved at anvende klimastyring, reguleres temperaturen efter tid og udendørstemperatur. Herved kan der spares mellem 15-30 % af varmen.
 • En radiator fungerer optimalt, når den er varm foroven og kold forneden.
 • Termostaterne på radiatorerne i det samme rum, skal indstilles på samme trin. Det er muligt at låse en termostat på en indstilling, i et begrænset område. Én radiator der kører for fuldt blus, er en meget uøkonomisk løsning.
 • Dæk aldrig en radiator til, for så virker termostaten ikke.
 • Ved udluftning; luk for radiatorerne, og luft ud ved at skabe gennemtræk i 5 minutter. Herved fås den ønskede luftfornyelse, og rummene når ikke at blive kolde.
 • Ved fjernvarme kontrolleres det, om afkølingen af fjernvarmevandet er tilstrækkelig (≥ 30°). Jo højere afkøling, jo bedre udnyttelse af energien.
 • Nedbring indblæsningstemperaturen ved ventilation, så den ikke er varmere end rumtemperaturen (19-21°). Ventilationsanlægget bør ikke køre om natten.
 • God varmestyring og ventilation giver et bedre indeklima, og færre tilfælde af fx allergi og astma

Dit affald kan være guld værd, og udgør en vigtig ressource. Det er derfor vigtigt at sortere og genanvende affald - se nedenstående tips til hvordan du bedst muligt kan få mest ud af dit affald.

 • Metaldåser, plast og glas skal være tømt for indhold inden de kan genbruges. En huskeregel er at du kan vende emballagen på hovedet, uden at der falder noget ud. Så er det ordentligt rengjort.
 • Skyl kun med vand hvis nødvendigt. Her kan du bruge resterne af opvaskevandet, og på den måde spare mest muligt på ressourcerne. 
 • Kapsler, aluminiums-bakker, fyrfadslys og andre emballager af metal skal sorteres som metal. 
 • Pap og papir skal være helt tørre før det kan genbruges. 
 • I kan oprette en byttestation på din arbejdsplads, hvis tingene er i ordentlig stand. Her kan dine brugte genstande skabe værdi for en anden. 
 • Læs mere om, hvordan du sorterer korrekt i Hvidovre Kommunes Sorteringsguide.

Vær med til at aflaste miljøet ved at tænke over dit transportvalg. Se nedenstående tips, og få inspiration til hvordan du kan ændre dine transportvaner.

 • Vælg cyklen frem for bilen. Her aflaster du klimaet samtidig med, at du selv bliver sundere og sparer benzinpengene. 
 • Bor du ikke i cykelafstand til din arbejdsplads, kan bilen med fordel skiftes ud med en kombination af cykel og bus/tog. Ved at tage bus/tog kan du helt selv bestemme, hvad rejsetiden skal bruges på.
 • Vil du skifte den lange rejsetid ud med cyklen, men synes der er for langt? Tag el-cyklen! Her går det rygende hurtigt, og modvind betyder ingen ting. 
 • El-bilen er et godt alternativ til benzinslugeren, og udleder ikke CO2 ved kørsel. 
 • Vær med i en delebilsordning. Så har du kun bilen, når du har behov for den. Her viser undersøgelser, at folk der er med i en delebilsordning, reducerer deres kørsel med 30 pct.
 • Du kan lave en kørselsordning med dine kollegaer, hvis I bor i nærheden af hinanden. På den måde skåner i miljøet, ved at køre i en bil, fremfor i flere. 
 • Der findes gode råd for hvordan du, som bilist, kan køre mest miljørigtigt. Læs mere i denne artikel fra Samvirke: "Kør grønt: 11 gode råd til at spare penge på benzinregningen" (nyt vindue) og bliv inspireret.

Flere institutioner får egne køkkener, og tilbereder selv frokost til borgere. I køkkenet er der store energibesparelser at hente, se blot nedenstående simple tiltag.

Køleskabe og frysere

 • Udskift til et A-mærkede hvidevarer - det garanterer et lavt el-forbrug.
 • Afrim fryser og køleskab regelmæssigt.
 • Rengør kondensatoren (ribberne). Ved for meget snavs kan energiforbruget stige ca. 40 %.
 • Anbring køleskabet, så kondensatoren kan afgive varmen.
 • Tjek køleskabets tætningsliste.
 • Køl ved 5° C og frys ved -18° C. For hver grad temperaturen sænkes stiger elforbruget med 2-5 %.
 • Udskift til mindre køleskabe eller frysere, hvis kapaciteten er for stor.
 • Tø frosne varer op i køleskabet, så får det noget ”gratis” kulde.
 • Hold døren til fryser og køleskab åben i så kort tid som muligt.

Komfurer, ovne og køkkenapparater

 • Gryder, potter og pander skal have en plan bund. Hvis bunden er bulet eller skæv, bruges der meget mere el.
 • Brug hellere en for stor gryde end for lille; sørg for at dække hele kogepladen.
 • Bring i kog ved højeste trin, kog derefter videre ved laveste mulige trin.
 • Brug kun lidt vand til kogning af kartofler, grønsager og æg.
 • Husk låg på gryden og sørg for at det slutter tæt. Uden låg bruger man 3 gange så meget el.
 • Brug eftervarmen: sluk for ovn og kogeplade et par minutter før maden er færdig.
 • Benyt gryde eller mikrobølgeovn i stedet for ovn, der kan spares op til 70 % el.
 • Brug elkedel i stedet for at koge vand i en gryde. Kog kun den nødvendige mængde.
 • Brug termokanden til at holde kaffe og te varm.
 • Afkalk kaffemaskine og elkedel hyppigt.
 • Rengør filter i emhætte for at få bedre sugeevne.

Vaskemaskiner og tørretumblere

 • Udskift til et A-mærket produkt - det garanterer et lavt el-forbrug.
 • Fyld vaskemaskinen helt op og spring forvasken over.
 • Vask ved 20-30° C. Med det rigtige vaskepulver bliver tøjet fint rent ved denne temperatur.
 • Brug tørresnor i stedet for tørretumbler.
 • Hold øje med at tørreskabene ikke kører længere end højst nødvendigt.
 • Rens fnugfiltret efter hver tørring.

Computere og skærme

 • Vælg computere med Elsparemærket. Du kan spare op til 1.000 kr. på elregningen i en computers levetid ved at vælge et produkt med Elsparemærket.
 • Gå efter bærbare computere. Du kan spare op til 90 % ved at udskifte din stationære computer og din gamle CRT-skærm med en bærbar.
 • Hvis du beholder din stationære, så gå efter fladskærme. Du kan spare op til halvdelen af elforbruget, hvis du udskifter din gamle CRT-skærm med en fladskærm.
 • Sluk skærmen, hvis du ikke bruger den i noget tid. Skærmen tager ikke skade af at blive tændt og slukket flere gange i løbet af dagen.
 • Indstil strømstyringen. Sæt computeren i dvale eller standby, når du ikke bruger den. Du kan selv indstille computerens strømstyring til at gå fra aktiv til dvale eller standby.

Kopi - print og skannerudstyr

 • Spørg efter maskiner med standby-forbrug på 1 watt eller derunder, og som hurtigt er klar efter standby.
 • Vælg apparater, der får strøm fra USB-porten, så bruger de ikke mere end 2,5 watt og slukker samtidig med computeren. Bemærk, at nogle computere ikke slukker for USB-porten.
 • Gå efter maskiner med duplex (print og/eller kopiering på begge sider af papiret).
 • Vælg en skanner, der har en tænd- og sluk-knap.

Undgå standby-forbrug

 • Sluk på stikkontakten for de apparater, som ikke bruges.
 • Hvis du er medarbejder på en arbejdsplads eller i en institution, i Hvidovre Kommune, kan du låne eller købe et SparOmeter, og få styr på dine apparaters elforbrug. Det er en præcis elmåler, som kan måle elforbruget i både tændt tilstand og standby. Kontakt Drift- og Energiteamet eller send en mail til klima@hvidovre.dk, hvis du gerne vil låne et sparometer. Sparometeret udlånes KUN ud til arbejdspladser og institutioner i Hvidovre Kommune, og er IKKE til privat brug.   
 • Brug stikdåser - så slukkes samtlige apparater, der er tilsluttet dåsen.

Du kan, som teknisk serviceleder, bruge tjeklisterne fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger som en hjælp, i din hverdag.

Ved hjælp af tjeklisterne kan du opnå et bedre indeklima og lavere driftsudgifter, ved hjælp af få simple justeringer. Du kan samtidig tjekke drift, automatik og vedligeholdelse. 

Ikke to anlæg er ens, og derfor kan der være ting på anlægget der skal kontrolleres, som ikke optræder på tjeklisterne. Punkterne på tjeklisterne kan udføres af en Teknisk Serviceleder, men for at udbedre visse fejl kan det være nødvendigt at kontakte en håndværker.  

På følgende link kan du finde en tjekliste til energirigtigt bygningsdrift