Vi bruger cookies til statistik, som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger nej tak til cookies, antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

 
 

 

 

 

Årsmøde i Kulturtoget 2019

Indkaldelse til årsmøde i Kulturtoget og drøftelse om kultur- & fritidslivet i Avedøre
12. februar 2019

På vegne af forretningsudvalget indkalder Fritidsbutikken til årsmøde i Kulturtoget.

Mødet bliver torsdag d. 14. marts kl. 19:00 i kulturafdelingen, Enghøjhuset, Hovedstien 8. Gennemgang fra enten Hovedstien 8, eller Bødkerporten 6a.

På initiativ af Fritidsbutikken er fokus på årsmødet dette år at ryste posen med det formål at skabe en positiv debat om, hvilken retning kultur- og fritidslivet i Avedøre skal tage. Kulturtoget har gennem mange år haft en central rolle i dette, men engagementet fra medlemmerne er dalet gennem længere tid. Fra Fritidsbutikkens side, har vi et ønske om at udvikle flere nye samarbejder på tværs af hinanden.  Vi vil derfor også gerne tale om, hvordan klubber kan komme hinanden mere ved, og hvordan klubber og Fritidsbutikken arbejder bedst sammen frem over. 

Mødet bliver derfor indledt med en times snak rundt om bordet, hvor Kulturtogets fremtid, herunder hvilke opgaver Kulturtoget skal påtage sig i de kommende år, bliver diskuteret frit.

Efter en time går vi i gang med dagsordenen, hvor der bl.a. skal vælges repræsentanter til Kulturtogets forretningsudvalg og stemmes om evt. indkomne forslag.

Forslag skal være Fritidsbutikken i hænde senest 21. februar. 

Dagsordenen er vedtægtsbestemt og er som følger:

01. Valg af dirigent og mødesekretær

02. Valg af stemmeudvalg.

03. Godkendelse af forretningsorden for mødet.

04. Konstatering af repræsentanternes stemmeret.

05. Fremlæggelse og godkendelse af forretningsudvalgets beretning.

06. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

07. Indkomne forslag.

08. Valg til forretningsudvalg:

08.1 Valg af 1 medlem og suppleant fra Avedøre Boligselskab
08.2 Valg af 1 medlem og suppleant fra de erhvervsdrivende, sidevognsgruppen. 
08.3 Valg af medlemmer og suppleanter fra de offentlige institutioner. 
08.4    Valg af medlemmer og suppleanter fra de frivillige togvogne. 

Såfremt der ikke er valgt et medlem fra de erhvervsdrivende eller Avedøre Boligselskab, vælges et medlem ekstra fra de frivillige for et år frem til næste årsmøde, således forretningsudvalget altid består af 7 eller 9 medlemmer. 

09. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.
Mvh. Simon, Lene og Lisbeth, Fritidsbutikken