Klimaudfordringen 2023: Undervisningsmateriale

Dette års tema er: Forbrug i hjemmet.

Som lærer er du også med til at sørge for at arrangementet forløber som det skal. Vi står for alt det praktiske men forventer at du:

  • Snakker med dine elever omkring årets tema og problemstilling
  • Informerer og vejleder dine elever omkring selve arrangementet og forventninger
  • Hjælper med rollefordelingen i eventuelle grupper
  • Får eleverne til at gennemtænke deres ideer/oplæg/produkt etc.
  • Hjælper til at kalde til samling, pauser og frokost når der er behov for det
  • Generelt holder øje med eleverne, da det er dig der kender dem bedst

Vi glæder os til et fedt arrangement sammen med jer!