Materialer og grønne råd

Luk alle
Åbn alle

Den Grønne Rygrad er en indsats, der styrker undervisning om grøn omstilling og arbejder for at uddanne fremtidens generationer i emnet, så de er bedst muligt klædt på, til at løse klimaudfordringer.

Projektet har til formål at sætte rammerne og inspirere til at arbejde med grøn dannelse i grundskolen. Dette gøres ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene. Læs mere om indsatsen på deres hjemmeside: Den Grønne Rygrad (dengronnerygrad.dk)

På hjemmesiden kan er der også en plakat med overblik over mulige grønne og klimamæssige forløb fordelt på forskellige klassetrin i Hvidovre Kommune. Plakaten kan du finde under fanen "Øvrige Materialer"

Som underviser på en skole, spiller du en vigtig rolle i forhold til at kunne skabe klimavenlige rutiner både hos dine kollegaer, men også præge elevernes grønne vaner. Derfor har vi, studentermedhjælperne på klimaambassadørordningen, udformet følgende klimaråd:

Snak med eleverne om klimaet, hvad man kan gøre for at passe på kloden, og tag deres bekymringer alvorligt

Det er vigtigt at italesætte klimaforandringer, især fordi de fleste børn er opmærksomme på tingene forandrer sig. Følg op på elevernes nysgerrighed og spørgsmål, og snak gerne om dem med hele klassen.

Brug klimaforandringerne og bæredygtighed i elevernes undervisning

Der er mange muligheder for hvordan du kan inddrage klima og bæredygtighed i undervisning.

sustainable.dk kan der både findes fysiske og online undervisningsmaterialer.

Opfordre eleverne til at holde skolegården ren

Tag de gode vaner med ud i skolegården, og mind eleverne om at bruge skraldespandene i skolegården. Hvis det er nødvendigt, kan klasserne kan evt. skiftes til at samle det skrald ind, der ikke har fundet vej til en skraldespand.


Sørg for at der er affaldssortering i klasseværelset

Sørg for at alle klasseværelser har adgang til forskellige affaldsspande. Hvis ikke I allerede har anskaffet jer forskellige spande, bør du henvende dig til skolens tekniske service leder. Klasserne skal sortere følgende: madaffald, metal, plast, papir og restaffald.


Fortæl dine kollegaer og elever om din rolle som klimaambassadør

For at gøre din arbejdsplads mere klimavenlig, er det vigtigt at fortælle dine omgivelser om din rolle som klimaambassadør. De kan nemlig komme med gode inputs og inspiration til hvordan I, på skolen, kan være med til at gøre en forskel for klimaet.

Køb certificeret papir til print

Hvis du, som underviser eller lærer, har mulighed for at præge skolens indkøb, så de bliver mere klimavenligt, kan du med fordel slå et slag for, at indkøb af papir, der enten er markeret med Svanemærket, har EU-blomsten eller FSC certificeret. Dette er nemlig det eneste, der sikrer bæredygtig skovfældning.

Print læringsmaterialer, opgaver mv. dobbeltsidet

Hvis du printer materialer og opgaver ud på begge sider af papiret, sparer du papiret, og dermed på ressourcerne.


Er kaffen og mælken på lærerværelset økologisk?

Hvor kommer kaffen, som vi drikker, fra? Er frugten økologisk og i sæson? Her kan du foreslå at udskifte jeres nuværende kaffe og mælkeprodukter til økologiske, da det er bedre for miljøet.

Bed elever og forældre om at tage eget service med til fælles arrangementer


Det er mere klimavenligt at medbringe service, der kan tages med hjem og vaskes op og bruges igen, fremfor at indkøbe store mængder af engangsservice, der skal smides ud efter at være brugt en gang.

Til denne målgruppe er udarbejdet fem plakater:

Radiatoren Ronny, Pæren Peter, Vandhanen Viola, Lone Luft og Stine Stikkontakt (se nedenfor).

Disse kan være med til at starte snakken om hvad energi er, hvordan vi sparer på den og hvordan vi alle får STYR PÅ ENERGIEN.

Til de større elever er udarbejdet et undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i matematik og naturfagene. Med dette kan eleverne arbejde med opgaver indenfor temaerne:

Beregning af kWh, Styr på skolens energiforbrug, Styr på skolens varmeforbrug, CO2-udledning og klimaændringer, Familiens energiforbrug samt Styr på skolens vandforbrug

Undervisningsforløbet uddanner eleverne til at lave miljøtjek på deres skole, herunder med fokus på affaldshåndtering, varme-, el- og vandforbrug. Eleverne udarbejdede en rapport over deres resultater fra miljøtjekket, og kom med forslag til hvad skolen kunne gøre for at blive mere miljø- og klimavenlig. Da eleverne havde fået denne viden fra skolen, blev samme miljøtjek lavet derhjemme. Projektet blev formidlet via en kampagne på Risbjergskolen.