Klimaambassadør

Hvis du er lærer eller underviser på en skole, har du mulighed for at modtage materialer, der skal styrke elevernes kendskab til klima og bæredygtig udvikling. Dette kan bl.a. være forskellige aktiviteter, opgaver, temadage og -uger, hvor klima og bæredygtighed er i fokus. 

Hvis det lyder som noget der kunne have interesse for dig, så kontakt os på klima@hvidovre.dk for at høre mere.