Netværk for klimaambassadører

Velkommen til den nye kommunikationsplatform for alle frivillige klimaambassadører i Hvidovre Kommune. Ønsket er, at denne gruppe både skal øge og forbedre kommunikationen mellem studentermedhjælperne på klimaambassadørordningen og klimaambassadørerne, men også på tværs af faglighed, afdelinger og organisationer ambassadørerne imellem.

Den nye kommunikationsplatform er frivillig at deltage i, men vi håber at alle klimaambassadører vil være med. Om man vil deltage aktivt i f.eks. debatter eller blot følge med i, hvad der rører sig på klima- og bæredygtighedsområdet i kommunen, er helt op til en selv.
Fælles for alle ambassadører er interessen for klima, miljø og bæredygtig udvikling, og vi håber, at denne platform kan være med til at forbedre kommunikationen. På den måde kan ideerne blomstre og viden kan deles mere effektivt.
Vi opfordrer derfor alle til at deltage i eventuelle debatter, og komme med inspiration og evt. ny viden indenfor hele miljø og klima området.

Nyheder, invitationer og information omkring møder og arrangementer i klimaambassadørordningen vil også kunne findes på platformen, sammen med vores nyhedsbreve.

Som koordinatorer vil vi som udgangspunkt administrere platformen, men ideen er at ambassadørerne med tiden tager ejerskab over gruppen og bruger denne aktivt.

 

Sådan deltager du: 

Du finder gruppen i Teams ved at søge på "Klimaambassadører i Hvidovre Kommune", eller via dette link:

Eller send en mail til klima@hvidovre.dk 

Når du har anmodet om at deltage i netværket, godkender vi din anmodning hurtigst muligt.