Kampagner

Vi kan cykle! er Cyklistforbundets børnehavekampagne, som bygger på fire forskellige cykellege. Kampagnen har til formål at lære børnene forskellige cykelmanøvre, samt at understøtte det pædagogiske arbejde med de seks læreplanstemaer. I 2017 deltog over 6.000 børn fra 161 børnehaver i kampagnen. 

Kampagnen løber i hele maj måned, og det er gratis at deltage. Læs mere på Cyklistforbundets hjemmeside her