Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Hvad er en klimaambassadør?

En klimaambassadør er en medarbejder, der holder et vågent øje med om eksempelvis energiforbruget på kontoret er for højt, om affaldssorteringen er optimal eller kommer med bæredygtige ideer til en mere klimavenlig arbejdsplads. Som klimaambassadør gør du en forskel for både kommunen og klimaet.

Som klimaambassadør kan du skabe positiv forandring på din arbejdsplads. Du kan informere dine kolleger og brugere om mere klimavenlige vaner, samt fremme motivationen på arbejdspladsen til at efterleve dem i hverdagen. Oplever du f.eks. at pc'er ikke bliver slukket efter endt arbejdstid? Eller kunne affaldssorteringen på kontoret være en smule bedre? Måske har du en god idé til at gøre din arbejdsplads mere "grøn"? 

På denne måde kan vi sammen opnå store energimæssige og økonomiske besparelser, fremme en mere bæredygtig adfærd samt efterleve krav om eksempelvis bedre affaldssortering. En klimaambassadør kan have alle faglige baggrunde, og behøver ikke have teknisk snilde - kun lysten til at gøre en indsats for dit og mit klima.

Husk at du som klimaambassadør altid kan kontakte klimaambassadørordningen med spørgsmål eller gode ideer. Send en mail på klima@hvidovre.dk

Dine opgaver som klimaambassadør varierer alt efter om du fokuserer på adfærd, teknik eller begge dele. Nedenfor kan du læse mere hovedopgaverne for en klimaambassadør. 

Læs om klimaambassadørens opgaver

Støtte ledelse og kolleger i energi- og klimavenlig adfærd

Som klimaambassadør er det vigtigt at sætte fokus på energirigtig adfærd i hverdagen. Nedenfor kan du finde lidt inspiration til, hvordan du skaber et større fokus på klima og miljø på din arbejdsplads.

  • Brug humor, hvor det er relevant. Humor flytter ofte mere end løftede pegefingre. I Klimaambassadørordningen har vi forskellige materialer, som kan hjælpe dig til at få fokus på klima i hverdagen. Send en mail til klima@hvidovre.dk og hør mere. 
  • Sæt energi og klima på dagsordenen på jeres personalemøder. Det kunne fx handle om, hvad det betyder, at du er klimaambassadør eller hvilke tiltag I gerne vil igangsætte.
  • Sørg for at holde din leder tilpas orienteret om dine initiativer og resultater. Dette vil skabe større interesse og opbakning, når din leder kan se, at din indsats nytter noget.
  • Når I opnår f.eks. energibesparelser, er det en god idé at fortælle dine kolleger, hvor meget det drejer sig om økonomisk. Hvis energiforbruget ligger for højt, kan det også hjælpe at fortælle, hvad det betyder for økonomien.
  • Det er også vigtigt at fortælle hvilken forskel det gør for klimaet. Tal med dine kolleger om hvorfor det f.eks. er vigtigt at affaldssortere korrekt eller hvorfor madspild er et stort problem. 

Du kan finde flere gode råd og tips på linket: Grønne råd.

Sikre optimal drift af ejendommen

Som klimaambassadør er det en rigtig god idé, at sikre sig at driften af ejendommen og de tekniske installationer giver et så lavt energiforbrug som muligt. Hvis du ikke besidder den store tekniske snilde, er du velkommen til at kontakte Drift- og Energiteamet, så vi kan vende dine muligheder. Nedenfor kan du læse mere om de opgaver, der vedrører drift af ejendommen og tekniske installationer.

  • Vær opmærksom på energiforbruget på din arbejdsplads, og tjek at driften af bygningen sikrer et så lavt energiforbrug som muligt. Tjek gode råd om varme, ventilation og meget mere på linket: Grønne råd.
  • Inddrag ledelsen og dine kolleger når der skal ske forandringer i husets drift. Hvis de bliver informeret og får lov til at blive hørt, vil du opnå større accept af forandringerne.
  • Vær opmærksom på om installationerne i bygningen sikrer det lavest mulige energiforbrug. Find gode råd om forskellige installationer og foranstaltninger på linket: Grønne råd.