Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Grønt Regnskab

Som klimakommune forpligter Hvidovre Kommune sig til at reducere sin CO2- udledning med 2 pct. om året indtil 2025. Det grønne regnskab tjener som redskab for kommunens energistyring, og dokumenterer kommunens arbejde med at nedbringe energiforbruget i forhold til sin aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Du kan læse de grønne regnskaber nedenfor.

Grønt Regnskab 2019

Du kan se mere om det grønne regnskab for 2019 på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside under Klimakommuner. Her kan du også downloade hele dokumentet. Følg dette link: Klimakommune Hvidovre

Grønt Regnskab 2018 

2018 var året hvor 'transport' blev en del af det grønne regnskab. Transportkategorien indeholder al kommunal kørsel mm.: plejepersonale (hjemmehjælp), Teknisk Forvaltning, Vej og Park, arbejdsrelateret privatkørsel, taxikørsel og græsslåning samt andre maskiner. 

Kørslen foregår først og fremmest på fossil brændsel som diesel og benzin. Dog ejer kommunen 7 elbiler, og der satses i fremtiden på en øget eldreven kommunal transport. Herudover sættes der samtidig ind på en øget kommunal cykeltransport. 

Samlet set faldt Hvidovre Kommunes CO2-udledning med 3,5 % (fast emissionsfaktor) siden 2017. Dette er dog uden inddragelse af transportkategorien, da disse data endnu ikke kan sammenlignes. Den kommunale transport udledte samlet 565 tons CO2 i 2018. 

Grønt regnskab 2018 (pdf)

 

Grønt Regnskab 2017

Hvidovre Kommune har i 2017 investeret i mange energibesparende tiltag på de kommunale ejendomme. F.eks. lysprojekter, energioptimering og udvidelse af den centrale drift- og energistyring. Herudover har kommunen satses yderligere på det adfærdsmæssige i form af Klimaambassadørordningen. 

På trods af disse tiltag er CO2-udledningen i kommunen steget 0,8 % i forhold til 2016 (baseret på Dansk Naturfredningsforenings emissionsfaktor). Stigningen skyldes i høj grad et øget varmeforbrug på 3 % i Kultur og fritids-kategorien, grundet et øget brug af bygninger og tilbud. Det samlede el-forbrug er derimod faldet 1 %. Dette er dog ikke nok til at modvirke det øgede forbrug af varme. 

Kommunen satser derfor fremadrettet på helhedsløsninger, hvor der skabes bedre resultater, men i det lange løb. Udviklingen kan derfor ikke nødvendigvis ses direkte i CO2-regnskabet. Du kan læse mere om dette og hele regnskabet i rapporten nedenfor.

Grønt regnskab 2017 (pdf)

 

Grønt Regnskab 2016

Hvidovre Kommune har i 2016 investeret lidt over 8,5 mio. kr. i energibesparende tiltag på de kommunale ejendomme. Pengene er blevet investeret i både tekniske tiltag og adfærdsmæssige tiltag gennem Klimaambassadørordningen. Disse investeringer har resulteret i en samlet CO2 besparelse på 1,8 % i forhold til 2015. Hvidovre Kommune lever derfor ikke op til målet om at nå en samlet CO2 besparelse på 2 % om året.

Nedenfor kan du downloade det grønne regnskab for 2015, læse nærmere om kommunens klimatiltag og undersøge hvordan netop din afdeling klarede sig på klimafronten.

Grønt regnskab 2016 (pdf) 

Grønt regnskab 2016 - bilag (pdf)

Grønt Regnskab 2015

Hvidovre Kommune har i 2015 investeret lidt over 5 mio. kr. i energibesparende tiltag på de kommunale ejendomme. Disse investeringer har resulteret i en CO2 besparelse på 2 %, hvilket betyder at Hvidovre igen i 2015 lever op til kommunens forpligtigelser overfor Danmarks Naturfredningsforening. 

Nedenfor kan du downloade det grønne regnskab for 2015, læse nærmere om kommunens klimatiltag og undersøge hvordan netop din afdeling klarede sig på klimafronten.

Grønt regnskab 2015 (pdf)

Grønt regnskab 2015 - bilag (pdf)

Grønt Regnskab 2014

Hvidovre Kommune har i 2014 investeret 7 mio. kr. i energibesparende tiltag. Disse investeringer har resulteret i en CO2 besparelse på 3,73 %, hvilket betyder at Hvidovre i høj grad lever op til kommunens forpligtigelser overfor Danmarks Naturfredningsforening.

Nedenfor kan du downloade det grønne regnskab for 2014, læse nærmere om kommunens klimatiltag og undersøge hvordan netop din afdeling klarede sig på klimafronten.

Grønt regnskab 2014 (pdf)

Grønt regnskab 2014 - bilag (pdf)

Grønt Regnskab 2013

Hvidovre Kommune har i 2013 investeret 4,2 mio. kr. i energibesparende tiltag. Det største fokus var genlanceringen af kommunens klimaambassadørordning med dertil afholdte adfærdskampagner i daginstitutionerne og skolerne. Resultaterne i 2013 har desværre ikke levet op til forventningerne, da kommunen kun har reduceret sin CO2-udledning med 1,5 %.

Nedenfor kan du downloade det grønne regnskab for 2013, læse nærmere om kommunens klimatiltag og undersøge hvordan netop din afdeling klarede sig på klimafronten.

Grønt regnskab 2013 (pdf)

Grønt regnskab 2013 - bilag (pdf)