Grønne historier

Hvidovre Kommune arbejder for at blive en grønnere kommune, og her kan du ​få et indblik i alle de spændende ting der sker i klimaambassadørordningen. Hvis du selv har en god historie, er du meget velkommen til at dele den. Du kan sende din historie til klima@hvidovre.dk
Vi glæder os til at modtage din klimahistorie.

Luk alle
Åbn alle

Klimapulje

I slutningen af 2021 uddelte vi, studentermedhjælperne på Klimaambassadørordningen, 100.000 kr. til klimaprojekter på arbejdspladser i Hvidovre Kommune. I den forbindelse, havde Risbjergsskolen fået tildelt økonomiske midler til deres projekt. Projektet var tværfagligt for 5. klasse i fagene N/T (Natur og Teknik), dansk, billedkunst, håndværkdesign og matematik, og udarbejdet ud fra Engineering modellen af Astra. Fredag d. 17 juni blev der afholdt et åbent hus arrangement, hvor elevernes forældre, og vi, studentermedhjælperne på klimaambassadørordningen, var inviteret til at komme og se elevernes færdige projekter, som de havde lavet i løbet af ugen. Afslutningen var en succes, og både lærere og elever havde haft en god oplevelse, bl.a. fordi klimapuljen kunne hjælpe med at skaffe materialer, såsom f.eks. LEGO, som der ellers ikke ville være råd til at købe.

Eksempler på projekter: 

Klimapulje1

Projekt: Tøj til genbrug, som bliver repareret og kan bruges på ny

klimapulje2

Projekt: Solcelle der kan oplade din mobil

klimapulje 3

Projekt: App, der skal hjælpe med at mindske madspild ved pointsystem

Klimaudfordringen 2022

Grundet corona, blev klimaudfordringen udskudt fra november 2021 til marts 2022.

Den 25/3 løb arrangementet af stablen. Årets tema var forbrug i hjemmet, med tre underemner: el, vand og varme. 
I alt deltog 6 klasser fra Præstemoseskolen og Risbjergskolen i arrangementet, der blev afholdt i Avedøre kulturhus. 

Dagen startede med et oplæg, fra studentermedhjælperne på klimaambassadørordningen, hvor der var fokus på, hvorfor det er vigtigt, at vi nedsætter vores forbrug i hjemmet. Det var også relevant for eleverne, fordi den gennemsnitlige teenager, i danske hjem, har et 20% højere forbrug af el, vand og varme i hjemmet sammenlignet med den almindelige forbruger. 

Det var besluttet, at eleverne skulle bruge en interaktiv model, der hedder Engineering modellen, som består af forskellige faser med opgaver der skal løses, og til sidst står man med et færdigt projekt. 

Eleverne blev inddelt i grupper og fik tildelt et ud af de tre temaer, hvorefter de skulle udarbejde en idé ved at løse opgaverne, der stilles i de forskellige faser i Engineering modellen. Dette skulle ende ud i en prototype på et projekt, der kan bidrage til at reducere forbrug i hjemmet.

Grupperne skulle fremlægge klassevis, hvorefter lærerne snakkede sammen for, at finde frem til de 3 bedste idéer. På den måde blev der kåret en vinder inden for hvert tema. Vindergruppernes præmie var pizza og sodavand til hele klassen. 2 klasser fra Præstemoseskolen vandt og 1 fra Risbjergskolen.

Eksempler på projekter:


Bæredygtigt toilet, med opsamling af regnvand til at skylle ud.


Cykel med solceller på hjulene, der kan oplade mobil, mens man kører.


Radiator med termostat, der kan styres med bluetooth fra mobilen

Alle Børn Cykler

I september afholdte Cyklistforbundet den landsdækkende kampagnen 'Alle Børn Cykler'. Hvidovre Kommunes klimaambassadørordning bidrog ved at designe en ekstra præmie til vinderklassen.
Præmien var termoflasker, og blev modtaget med stor begejstring fra elever og lærere.

termoflaske 1termoflaske 2

Klimaudfordringen 2020

Grundet coronasituationen blev Klimaudfordringen 2020 afholdt som et online arrangement. Her fik eleverne fra de tilmeldte klasser, tilsendt en række opgaver de skulle løse inde for temaet madspild. Her skulle eleverne f.eks tage et kig i køleskabet derhjemme, og se hvilke madvarer, der var ved at udløbe, og herefter spørge deres forældre hvorfor de ikke var blevet brugt. En tilsvarende opgave var at finde på 3 retter, hvor man kunne bruge madvarer, der var ved at udløbe.
En anden opgave var at undersøge hvilke madvarer supermarkeder smider mest ud af.
Herefter blev de 3 bedste idéer kåret, og vindergrupperne fik overrakt diplomer, og fik tildelt et beløb til klassekassen. 

Klimaudfordringen 2020 plakat

Klimaudfordringen 2019

Udfordringen var at udtænke en vision på baggrund af FN's Verdensmål 12 om Ansvarligt Forbrug og Produktion. Efter at have fået præsentationer omkring FN’s verdensmål, mål 12, bæredygtighed og inspiration til løsninger, skulle eleverne udtænke en vision for hvordan de kan bidrage til at nå målet ud fra 5 forskellige temaer. Temaerne var:

  1. Ansvarligt brug af naturressourcer 
  2. At stoppe madspild
  3. At sortere affaldet, så materialerne kan bruges igen
  4. At genbruge af ting og materialer
  5. At dele viden med andre om bæredygtigt forbrug

Eleverne havde 2 timer til at løse opgaverne, som var en vision de skulle illustrere gennem en tegning, billede, prototype eller lign. 

Der var nedsat et dommerpanel, der skulle bedømme gruppernes vision, og herefter blev de 3 bedste visioner kåret. Grupperne vandt et diplom og et beløb til klassekassen.

Klimaudfordringen 2019 plakat

 

Alle børn cykler

I 2019 deltog klimaambassadørordningen i Cyklistforbundets landsdækkende kampagne 'Alle Børn Cykler', ved at lave en gimmick med grønne sadelbetræk med Cykelby Hvidovres logo. Sadelbetræk blev sat på cykler i cykelstativer på udvalgte skoler. Tilbagemeldingen på gimmicken var positiv og både lærere og elever efterspurgte flere sadelbetræk. 

ABC sadelbetræk billede

Vi Cykler Til Arbejde

I forbindelse med Cyklistforbundets landsdækkende kampagne 'Vi Cykler Til Arbejde', lavede klimaambassadørordningen kampagneskilte til kantinebordene rundt omkring i kommunen. Her var der skrevet korte fakta omkring cykling, for at sætte fokus på temaet. 

Kampagneskilte VCTA 2019

Klimaudfordringen 2018

Årers tema var Lego Build the Change-event ”Fremtidens Bæredygtige skole”. Energitjenesten var hyret til at afholde arrangementet, hvor eleverne skulle bygge deres bud på en bæredygtig skole. Grupperne havde ca, 2 timer til at bygge og præsentere deres ideer. Responsen var positiv, eleverne fik bygget nogle fine prototyper og var meget interesserede i klima og bærdygtighed. Der blev ikke uddelt præmier.

Klimaudfordringen 2018 billeder

 

Alle Børn Cykler

Klimaambassadørordningen lavede en intern konkurrence i kommunen hvor Avedøre Skole blev kåret som Årets Cykelskole i Hvidovre 2018, da vi ud fra deltagerdata fra Cyklistforbundet, udregnede at de sammenlagt havde cyklet 1.125 dage OG husket hjelmen.
Som præmie uddelte vi refleksklistermærker, med Klima Hvidovres og Cykelby Hvidovres logo. De kan sættes på cykelhjelmen, jakker, tasker etc. 

ABC vinder 2018

Klimaudfordringen 2017

Årets tema var "elektricitetens vej fra producent til forbruger", i samarbejde med Grøn Generation. Klimaudfordringen var delt op i to dele, en faglig del med forskellige oplæg, og en workshop del, hvor eleverne skulle udarbejde et produkt/løsningsforslag. Den sidste del udfordrerede elevernes evne til at skulle sammentænke forskellige faglige tilgange. Workshopdelen fungerede som en konkurrence, og der var pengepræmier på højkant. Opgaven handlede om, at elever fra kommunes ni skoler skulle dyste om at designe en energirute, der forklarer energiens vej fra produktion til forbruger. Der blev uddelt præmier til de 3 bedste grupper.   

Klimaudfordringen 2017 plakat 

Alle Børn Cykler

I forbindelse med Cyklistforbundets landsdækkende kampagne 'Alle Børn Cykler', lavede klimaambassadørordningen i Hvidovre Kommune en intern konkurrence, hvor de deltagende klasser kunne vinde en præmie, der dette år var ringeklokker. 
Derudover var der arrangeret en konkurrence på biblioteket, hvor der var en cykeludstilling og en konkurrence, hvor man kunne tegne sin drømmecykel, og derved deltage om at vinde en ringeklokke til sin cykel.

Vi Cykler Til Arbejde

Da cyklistforbundet afholdte den landsdækkende kampagne 'Vi Cykler Til Arbejde', deltog Hvidovre Kommune, ved at kommunens  klimaambassadørordning  lave en intern konkurrence. Her deltog kommunens medarbejdere ved at stille op med et hold, med en holdkaptajn. Her gjaldt det om at have flest cykeldage pr. deltager i den periode den landsdækkende kampagne foregik. Der blev kåret et vinderhold, dette år var der Genoptræningen Strandmarkshave, der vandt. Præmien var en klimakage leveret af en lokal bager. 

Grøn Generation

Fra 2013 - 2017 var Hvidovre Kommune en del af Astras projekt "Grøn Generation", der skulle bidrage til bæredygtig udvikling i samfundet, gennem uddannelse.

Strategien ligger op til, at når et nyt barn i Hvidovre Kommune bliver født eller flytter til kommunen, bliver det introduceret til kommunens grønne fortælling. Både i daginstitutioner og skoler vil der være fokus på, at alle børn bliver undervist i at udvise en adfærd, der bidrager til udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Med denne strategi ønsker kommunen at sikre, at alle børn får muligheden for at blive en del af Hvidovres Grønne Generation. Strategien henvender sig til daginstitutioner, skoler og medarbejdere i den kommunale administration, der arbejder med projekter hvor bæredygtighed er i fokus.