Praktisk Information

Her kan du finde information om klimapuljen, ved at trykke på de enkelte overskrifter. Har du nogen spørgsmål, så skriv til os på klima@hvidovre.dk

Hvem kan søge klimapuljen?

Alle klimaambassadører kan søge klimapuljen til klimainitiativer på deres arbejdsplads. Har din arbejdsplads ikke en klimaambassadør? Så udfyld blanketten bliv klimaambassadør eller skriv på klima@hvidovre.dk

Hvad kan jeg søge midler til?

Du kan søge om puljen til alle former for klimainitiativer. Initiativerne kan både være tekniske løsninger og tiltag der har mere fokus på adfærden. Både skoler, institutioner, teknisk personale og andre ansatte ved Hvidovre Kommune kan søge puljen. Mangler du inspiration, kan du se hvilke initiativer vi tidligere har støttet her.

Hvordan søger jeg?

Som klimaambassadør kan du søge puljen ved at udfylde en ansøgningsblanket, som kan findes her. Husk at søge puljen inden 1. maj 2018

Bemærk at der skal vedlægges en beskrivelse af initiativet, samt hvor mange penge I ønsker at søge om. Dertil skal vi bruge kontaktoplysninger. 

Processen efter ansøgning

Når vi har modtaget alle ansøgninger kigger vi dem igennem, og udvælger hvilke initiativer der i år skal modtage puljen. 

Puljen tildeles senest i uge 23, og modtagerne vil få direkte besked på den mail der er angivet i ansøgningsblanketten.  

Når jeg har fået tildelt puljen

Når din arbejdsplads har fået tildelt puljen vil I blive kontaktet på mail om den videre process. Ved at få tildelt puljen, skal initiativet dokumenteres og alt materiale som modtages i forbindelse med klimapuljen, vil blive brugt internt i kommunen. 

Vi vil dertil meget gerne fortælle de gode klimahistorier, og især alle jeres gode initiativer. Derfor vil vi holde en samtale med dem der har modtaget klimapuljen. Dertil må vi bede jer om at sende billeder, når jeres klimainitiativ er realiseret. 

De penge arbejdspladsen får tildelt skal bruges inden udgangen af 2018, hvis ikke dette bliver overholdt mistes den tildelte pulje.