Varme

Vær med til at spare på ressourcerne ved at spare på varmen. Se nedenstående tips til hvordan du kan mindske dit varmeforbrug.
  •  Hold en passende temperatur på 18-21° C i rummene. For hver ekstra grad øges varmeudgiften med 5 pct.
  • Ved at anvende klimastyring reguleres temperaturen efter tid og udendørstemperatur. Herved kan der spares mellem 15-30 pct. af varmen.
  • En radiator fungerer optimalt, når den er varm foroven og kold forneden.
  • Termostaterne på radiatorerne i det samme rum skal stilles på samme trin. Det er muligt at låse en termostat på en indstilling i et begrænset område. Én radiator for fuldt blus er en meget uøkonomisk løsning.
  • Dæk aldrig en radiator til, for så virker termostaten ikke.
  • Ved udluftning; luk for radiatorerne og luft ud ved at skabe gennemtræk i 5 minutter. Herved fås den ønskede luftfornyelse og rummene når ikke at blive kolde.
  • Ved fjernvarme kontrolleres det, at afkølingen af fjernvarmevandet er tilstrækkelig (≥ 30°). Jo højere afkøling, jo bedre udnyttelse af energien.
  • Ved ventilation nedbring indblæsningstemperaturen, så den ikke er varmere end rumtemperaturen (19-21°). Ventilationsanlægget bør ikke køre om natten.
  • God varmestyring og ventilation giver et bedre indeklima og færre tilfælde af fx allergi og astma
  • Find Hvidovre Kommunes bestemmelser for rumtemperatur ved at klikke her (pdf). Disse overholder Arbejdstilsynets retningslinjer og det gældende bygningsreglement.